PTG – POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE

PTG

Tło: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne to grupa specjalistów i autorytetów w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Polsce. Towarzystwo skupia ponad 2 tys. specjalistów w swojej dziedzinie. Niemniej jednak mimo swojej liczebności i rozbudowanych struktur terenowych towarzystwo było słabo skomunikowane jeśli chodzi o elektroniczna dystrybucje informacji. Potrzebowało rozwiązań, które pomogą mu lepiej docierać z informacjami do wszystkich członków towarzystwa.

Towarzystwo chciało otworzyć się bardziej na młodych lekarzy. W tym celu potrzebowało narzędzi oraz obszaru do wymiany wiedzy, informacji oraz udrożniania komunikacji na linii Towarzystwo – młodzi lekarze niezrzeszeni w Towarzystwie.

Zadanie:

W pierwszej kolejności agencja musiała zająć się zbudowaniem platformy dla wszystkich członków Towarzystwa. Dużym problemem w tym wypadku była średnia wieku członków towarzystwa plasująca się w przedziale 50+. Dlatego platforma musiała być bardzo prosta w użyciu oraz zaprojektowana w klasyczny sposób.

Agencja opracowała układ graficzny, a po jego akceptacji wdrożyła rozwiązanie i uruchomiła platformę. Od tego momentu, agencja skupiła się na pozyskiwaniu jak największej ilości członków do platformy. Do naszych obowiązków należał:

– telefoniczny kontakt z każdym członkiem z osobna z informacją o możliwości rejestracji

– telefoniczny kontakt w sprawie zaległy składek lub niekompletnych dokumentów uniemożliwiających dostęp do platformy

– dostępu lub braku dostępu do wybranych obszarów platformy które wymagały posiadania konta w serwisie

W drugiej kolejności agencja pozyskiwała materiały od członków Towarzystwa. Następnie dystrybuowała je za pomocą platformy. Materiały były dostępne bezpłatnie lub wymagały posiadania konta w serwisie. Agencja współpracowała również z towarzystwem ENTOG w zakresie promocji i udostępniania materiałów atrakcyjnych z punktu widzenia młodych lekarzy, specjalizujących się w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Działania w zakresie promocji i dystrybucji miał zwiększyć świadomość istnienia Towarzystwa w oczach młodych lekarzy oraz skłaniać ich do uczestnictwa w projekcie i wymiany myśli, doświadczeń i wiedzy.

Rezultaty projektu:
– na przestrzeni roku czasu agencji udało się dotrzeć z informacją o platformie do niemal wszystkich zarejestrowanych członków Towarzystwa. Ok 40% z nich założyła konto w serwisie i otrzymało dostęp do platformy

– współpraca agencji z Towarzystwem oraz administracja i moderacja treści na platformie pomagała zwiększać świadomość istnienia w Internecie eksperckiej platformy dedykowanej dla lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii

– portal wspierał i promował wydarzenia i spotkania, których patronem lub organizatorem było PTG

– portal posiadał ekskluzywne treści dedykowane tylko członkom towarzystwa

– agencja regularnie wysyłała kampanie newsletter do członków Towarzystwa informując o nowych materiałach, wydarzeniach oraz konferencjach

Następne kroki:

– W toku współpracy z Towarzystwem, statystki ruchu na stronie oraz pytania nadsyłane do platformy w coraz większym stopniu zaczynały pochodzić od pacjentów lub kobiet szukających porad lub pomocy w zakresie ginekologii i położnictwa.

– po konsultacjach z Towarzystwem agencja otworzyła profil na Facebooku oraz dodała do portalu moduł dedykowany dla pacjentek. Moduł ten był regularnie aktualizowany, a materiały dostępne w nim wynikały z potrzeb pacjentek opracowanych na podstawie ankiet i sond prowadzonych wśród nich.

– obszar dostępny dla pacjentów cieszył się dużym zainteresowaniem odzwierciedlonym w ponad 10 tys. społeczności fanów profilu Facebook.

 

Dinx Group Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klienta, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Cześć, jak możemy Ci pomóc?