POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.Postanowienia ogólne

1. Operatorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://dinxitup.pl/, zwanego dalej Serwisem, jest Dinx Group so z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-192) przy ul. Senatorskiej 6, NIP: 7252066835, Regon: 101585614
2. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w formularzach informacje,
b) poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki “cookies”.
4. Operator Serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu. Operator Serwisu z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Operator Serwisu zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe zbierane przez Operatora Serwisu będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych jest Operator Serwisu.
6. Operator Serwisu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

II. Informacje w formularzach

1. Dane osobowe przekazywane Operatorowi Serwisu przez użytkowników Serwisu są wykorzystywane wyłącznie przez firmę Dinx Group. Sp z o.o.
2. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Dane podane przez użytkownika Serwisu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
4. Operator Serwisu zapewnia realizację uprawnień użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w przypadkach określonych w ustawie, gdy administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez administratora danych osobowych innemu administratorowi danych.

III. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest Operator Serwisu.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
5. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy w używanej przez siebie przeglądarce internetowej zmienić ustawienia obsługi cookies. Szczegóły dotyczące konfiguracji poszczególnych przeglądarek można znaleźć na stronach ich producentów. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Dinx Group Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klienta, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Cześć, jak możemy Ci pomóc?